Vid flyttanmälan till Skatteverket behöver du uppge fastigheten som heter Järnbrott 145:1 samt ditt lägenhetsnummer. Ditt lägenhetsnummer finns angivet på karmen på utsidan av din lägenhetsdörr. Det nummer de önskar att du ska uppge är det som står angivet efter snedstrecket. Exempel: 1202 enligt bilden nedan.