Svaren på de flesta frågor som kan vara aktuella finns troligen under rubriken Föreningen.

Viktigt att veta inför en försäljning är att styrelsen önskar träffa blivande köpare innan medlemskap i föreningen godkänns.

Vi redovisar nedan andra frågor som har varit aktuella från mäklare och svaren på dessa.

1. Finns det speciella åtaganden för medlemmarna (t.ex. gårdsstädning, trappstädning, skottning m.m.)?
Svar: Medlemmarna har inga speciella åtaganden, utöver att vi förutsätter att du som är medlem är närvarande vid årsstämman. 

2. Stämmer det att i avgiften ingår värme, vatten och kabel-TV?
Svar: Värme, vatten och kabel-TV ingår i avgiften.

3. Är bredbandstillägget om 200 kr/månad obligatoriskt eller väljer medlemmar till detta om de vill? Ingår även IP-telefoni i denna kostnad?
Svar: Bredbandstillägget är obligatoriskt, då vi har ett gruppavtal med Tele2 (fd ComHem).
Köparen får själv kontakta Tele2 beträffande IP-telefoni.

4. Har ni individuell mätning av el?
Svar: Ja.

5. Finns beslutade avgiftsförändringar eller ev. kommande avgiftsförändringar?
Svar: I januari 2024 höjs avgiften med 5%.

6. Har föreningen haft några avgiftsfria månader?
Svar: Nej.

7. Tar ni ut någon avgift för andrahandsuthyrning? Hur stor är avgiften?
Svar: Se § 47 i stadgarna. Andrahandsuthyrning får endast ske efter godkännande från styrelsen och i sex månader. 

8. Har det utförts en radonmätning eller ska det utföras en? I så fall när? Vad är radonhalten? Varför gjordes en mätning?
Svar: Vi har mätt i huset och det ligger på +- 20bq/m3. Gränsvärdet är 200 bq/m3. Vi ligger således mycket under gränsvärdet. Vi mätte för att vi ville hålla koll på huset. Mätningen gjordes 2019-02-25.

9. Får man använda sig av grill på sin uteplats/balkong? Vad för sort: Gasol-/kol-/el-grill?
Svar: Det är endast tillåtet att grilla på gården, oavsett typ av grill.

10. Är vinden exploaterad?
Svar: Nej.

Finns det ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-post: verktum@hotmail.se