Vid renovering och ombyggnad

All ombyggnad gällande kök, flyttande av vattenledningar, nedtagning av väggar, inglasning av balkong, större förändringar på balkong, renovering av toalett och badrum ska alltid anmälas i god tid till styrelsen. Inget av ovanstående renoveringsarbeten får påbörjas innan styrelsen godkänt ombyggnaden eller renoveringen. 

Om du av någon anledning byter elcentral/säkringsskåp i lägenheten är det viktigt att märkningen från Göteborgs energi med numret på elmätarplatsen flyttas över.

Varför behöver styrelsen veta?

• Förändringar i byggnaden kan påverka stabiliteten i väggarna och vattenrörens hållbarhet.

• Vid bilning (betongen slås bort av maskin) finns stor risk att vattenledningar med kopplingar kan gå av. Då blir det stora vattenskador som följd.

• Vid ombyggnad av toalett och badrum ska detta ske enligt det regelverk som finns gällande, bl.a. “säker vatten”. Brunnen ligger djupt, och risken för att man bilar genom underliggande våningstak ska minimeras. Bilningsarbetet ska ske med kvalificerad entreprenör.

• Ledningarna i valvet under toalettgolvet är över lag i dåligt skick. Med anledning av det är en stamrenovering planerad framöver. Det är därför klokt att vänta med egen renovering av toalett och badrum.

• Vid inglasning av balkong krävs bygglov och vid inglasning av balkong på översta våningen måste fågelskydd monteras.

Att tänka på

Bullerframkallande renovering får endast ske helgfria dagar, måndag-fredag mellan klockan 08:00-18:00

Tänk på att sätta upp informationslappar i din egen och intilliggande entréer om vilka tider du renoverar och hur länge renoveringsarbetet planeras pågå. Glöm inte att skriva under med namn och i vilken uppgång du bor.