Vid sidan av hemförsäkring rekommenderar vi att du skaffar en Bostadsrättsförsäkring (bostadsrättstillägg). Denna ersätter skador på de delar som ingår i ditt ansvar för lägenhetens inre underhåll vid t.ex. en eldsvåda, vattenskada eller liknande. Tillägget ersätter t.ex. skador på köksinredning, handfat, vitvaror och ytskikt.