Kopplat till föreningens fastighetsförsäkring finns även en kollektiv bostadsrättsförsäkring som gäller för alla bostadsrätter i föreningen. Denna ersätter skador på de delar som ingår i ditt ansvar för lägenhetens inre underhåll vid tex en eldsvåda, vattenskada eller liknande. Den kan tex ersätta skador på köksinredning, handfat, vitvaror och ytskikt. För mer information om  försäkringsvillkoren kan du kontakta Länsförsäkringar på tele 031-63 23 74 och uppge försäkringsnummer 204820.