Det finns totalt 4 utrymmen att förvara cyklar i. Vid uppgång 4 och 6 finns 2 mindre utrymmen som i första hand är till för dem som bor i dessa uppgångar. Vid uppgång 14 och på gaveln vid uppgång 18 finns lite större utrymmen för övriga boende.

Det finns även några cykelställ inne på gården.