Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Blankett finns att ladda ner här.
Andrahandsuthyrning får ske max 6 månader.

Tänk på att det är du som hyr ut som är ansvarig för bostaden och att hyran betalas.