Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Andrahandsuthyrning får ske max 6 månader.

Blankett finns att ladda ner här.

Tänk på att det är du som hyr ut som är ansvarig för bostaden och att hyran betalas.