Det finns en trädgårdsgrupp som arbetar för att gården ska vara en trevlig plats att vistas på genom att ta ansvar för att träd, buskar och planteringar hålls i ordning samt komma med förslag på hur man kan utnyttja gården på bästa sätt.

Om du är intresserad av att bidra med idéer och trädgårdsarbete samtidigt som du lär känna några av dina grannar är du välkommen att anmäla dig via styrelsens e-post: verktum@hotmail.se.