På föreningsstämman utser medlemmarna ledamöter till föreningens styrelse. Styrelsen kan bestå av 3-7 ledamöter med högst 3 suppleanter. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant är en myndig person som är medlem eller tillhör bostadsrättshavares hushåll.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Ansvaret omfattar att se till så att föreningens organisation, ekonomi och andra angelägenheter sköts på ett tillfredsställande sätt, samt att skapa trivselregler då styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Styrelsemedlemmar
John Fredrik LindellOrdförande
Kim MartinssonOrdinarie ledamot
Lena JohanssonOrdinarie ledamot
Thomas JonssonSuppleant
Robin WestbrandSuppleant

Om du är intresserad av styrelsearbete och om du vill vara delaktig kontakta valberedningen eller någon i styrelsen.