Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på föreningsstämmor för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås. Vid föreningsstämman har varje bostadsrätt en röst även om den ägs av fler än en medlem. Vid förhinder att närvara vid föreningsstämma kan man ge fullmakt till eget ombud. § 18 i stadgarna anger vilka som kan vara ombud, vilket är något fler än det som anges på blanketten som kan laddas ner från hemsidan under rubriken Blanketter.

Vi vill också uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att kontakta styrelsen. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman.

Verktumsnytt är vårt informationsblad som delas till alla boende med jämna mellanrum. Tidningen fyller en viktig funktion i föreningens strävan att hålla medlemmar och hyresgäster informerade om vad som händer i fastigheten och om föreningens verksamhet. 

Är du intresserad av att engagera dig i föreningens verksamhet som ledamot i styrelsen är du välkommen att kontakta valberedningen. Om du skulle vilja bidra till ökad trivsel på något annat sätt är du välkommen att kontakta styrelsen.