Nyckeltaggar måste aktiveras var 14:e dag. De aktiveras vid entréerna på baksidan av fastigheten. Håll taggen mot avläsaren en stund, så sker aktivering.  Om du behöver ändra telefonnumret som porttelefonen är kopplad till, meddela styrelsen. Inpassering sker endast via porttelefon och taggar. 

Obs! Om du tappar bort någon tagg, är det viktigt att du meddelar detta snarast till styrelsen så att vi kan spärra denna.