Inpassering till fastighetens portuppgångar och dörrar kan endast ske via porttelefon och nyckeltaggar.
Porttelefonen går att koppla till ett telefonnummer och kan öppna dörren via telefonen genom att trycka på siffran ”5” efter att ha blivit uppringd. Notera att du aldrig ska släppa in någon obehörig i fastigheten.

Nyckeltaggar måste aktiveras var 14:e dag. De aktiveras vid entréerna på baksidan av fastigheten mot innergården. Håll taggen mot avläsaren en stund, så sker aktivering. 

Vid frågor eller problem som berör nyckeltaggar eller porttelefon, vänligen kontakta styrelsen.
T.ex. om du behöver ändra telefonnumret som porttelefonen är kopplad till.

Obs! Om du tappar bort någon tagg, är det viktigt att du meddelar detta snarast till styrelsen så att vi kan spärra denna.