Överlåtelse

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande uppgifter skall gälla vid byte eller gåva.

När en bostadsrätt överlåtits måste den nya innehavaren antas som medlem för att han/hon skall kunna utöva bostadsrätten, d.v.s. nyttja lägenheten.

Föreningen tar i samband med överlåtelse av bostadsrätt ut en överlåtelseavgift som skall betalas av den förvärvande bostadsrättshavaren. Överlåtelseavgiften motsvarar 2,5 % av gällande basbelopp. 

Pantsättning

Vid pantsättning av bostadsrätt tar föreningen ut en pantsättningsavgift motsvarande 1 % av gällande basbelopp.