Allmän aktsamhet

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar i huset, ta kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten eller se på sidan Felanmälan.

Säkerhet

För att alla ska kunna känna sig trygga i huset är det viktigt att alla ser till att entrédörrar i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Entrédörrar får inte ställas upp! Detta gäller dygnet runt, alla dagar. 

Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när du öppnar via porttelefonen.

Dörrar till källarutrymmen måste stängas noga och ska inte lämnas olåsta och källarfönstren ska hållas stängda för att minimera risken för stölder och förstörelse i källarutrymmen och förråd.

Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare. Närmare information lämnas av styrelsen.

Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

Gemensamma kostnader

För att hålla de gemensamma kostnaderna för vatten och el så låga som möjligt bör man vara sparsam vid varmvattenförbrukning och inte lämna vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vattnet står och droppar. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

Balkonger och altaner

Det är väldigt trevligt med blommor och växter på balkonger och uteplatser, men placera blomlådor på insidan av balkongräcket

Balkonger/altaner får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

Skakning av mattor, sängkläder mm från balkongen är inte så trevligt för dina grannar. Det finns en piskställning att använda för piskning och vädring utanför uppgång 18.

Grillning på balkongen är absolut förbjudet. Detta gäller alla typer av grillar.

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

Matning av fåglar

Det kan vara jättetrevligt att mata fåglar, men tyvärr lockar det ofta till sig även skadedjur av olika slag. Då vi haft problem med råttor är det inte tillåtet att mata fåglar.

Tvättstugan

Tvättstugan är kanske den klassiska källan till konflikt. För att undvika detta och istället ha ett trevligt samtal med grannen ber vi dig att vara noga med att passa tider och ta hand om din tvätt i god tid, samt följa de ordningsregler som sitter uppsatta på väggen bredvid dörren.

Mer information om tidsbokning mm hittar du under sidan Gemensamma utrymmen/Tvättstuga.

Bastu

Bastun lämnar du så som du själv önskar finna den. Lite ordningsregler finns också uppsatta tillsammans med bastuinstruktioner.

Information om var du hittar bastun samt hur du bokar finner du under sidan Gemensamma utrymmen/Bastu.

Förvaring av cyklar, barnvagnar mm

Det är många som cyklar och det blir lätt trångt i våra utrymmen. Därför är det viktigt att vi inte ställer in annat i dessa utrymmen såsom grillar, pulkor mm. Då och då görs en inventering för att se att alla cyklar har en ägare som bor i föreningen.

Samma sak gäller för barnvagnar, så ställ enbart barnvagnen i det utrymme som är avsett för just barnvagnar. De flesta uppgångar har ett barnvagnsrum vid entrén.

Av brandsäkerhetsskäl får ej entréer, trappuppgångar, källargångar mm användas till förvaring.

Källarförråd

Alla lägenheter har ett källarförråd där du kan förvara personliga tillhörigheter som du inte vill ha i lägenheten. Tänk på att det alltid finns en risk med att förvara stöldbegärliga saker där.

Gården

Det är trevligt att umgås utomhus om vädret tillåter och ibland enda lösningen om man är många. Gården får användas till privata arrangemang, men glöm inte att informera grannarna först. Det går bra att ställa ut marschaller, men placera dem på avstånd från fasaden så att du inte riskerar sotfläckar där. Självklart ser man till att ordningen är återställd och att det är rent och fint på platsen efteråt.

Det finns lite bord och bänkar som kan flyttas runt, men tänk på att inte lämna kvar dem på gräsmattan då den som ska klippa gräset har svårt att flytta på så tunga möbler på egen hand.

Det går bra att grilla på gården, men placera grillen på behörigt avstånd från fastigheten och sådant som kan utgöra en brandrisk. Grillen kan stå kvar på gården något dygn för att svalna, men därefter är vi tacksamma om du ställer in den i ditt källarförråd.

Föräldrar ansvarar för att plocka undan barnens leksaker, cyklar mm efter dagens lek.

Sedan den 1 juli 2019 råder enligt lag rökförbud på lekplatser. Detta gäller även vår lekplats på gården. Sedan januari 2022 är det förbjudet att slänga fimpar på marken, så om du skulle röka någon annanstans på gården eller på balkongen tar du själv hand om fimpen.

Husdjur

Den som äger husdjur har ansvar för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten eller gör sina behov i planteringar, på stora gräsmattan, på lekplatsen mm. Skulle olyckan ändå vara framme plockar du självklart upp det. Vänligen ha respekt för att det kan finnas andra som är rädda för t.ex. hundar.

Störningar

För att alla ska trivas, är det viktigt att man inte störs av omkringboende. För att det ska fungera behöver vi visa hänsyn. Den som stör vid upprepade tillfällen och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen, kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller inte enbart i lägenheten, utan också i gemensamma utrymmen som trapphus och tvättstuga. 

Inte heller musikanläggning, tv och musikinstrument får inte användas på sådant sätt att det verkar störande för grannskapet. Detta gäller dygnet runt, men är extra angelägna att följas vardagar från kl 22 på kvällen till kl 07 på morgonen. Man bör även undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid.

Har du fest, informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att ni kommer att störa.