Vi som bor i föreningen källsorterar avfallet. ”Moloker” för matavfall respektive restavfall finns på Verktumsgatan, i anslutning till fastigheten. Det är viktigt att du endast använder bruna papperspåsar till matavfall och att dessa slängs i den lilla som är markerad för detta. Vi får betala böter för varje felaktig påse. Nya papperspåsar finns att hämta utanför tvättstugan.
Lägg inte vassa föremål i soppåsen för restavfall, så att någon kan komma till skada.

Tidningar, plastförpackningar, glas, kartonger och övrigt emballage ska avyttras på närliggande återvinningsstation. Det finns två näraliggande vid parkeringsplatserna på Distansgatan.

Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i soporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation. Även färgburkar och andra kemiska produkter ska lämnas på närmaste miljöstation. Du kan också använda dig av ”Farligt avfallbilen”, en bil som vår och höst kör enligt körschema i bostadsområden och tar emot ovanstående avfall. Mer information om detta kan du hitta på Göteborgs kommuns hemsida, sök på ”Farligt avfallbilen” så får du information om aktuella datum i vårt område.