Bastun byggdes 2016 och består, utöver själva bastun, av 2 duschar, omklädningsbänk samt en liten sittgrupp med bord och musikanläggning. Du finner den bredvid tvättstugan mellan uppgång 12 och 14. Du bokar den med hjälp av din tag på samma ställe som du bokar tvättstugan.

Bredvid bastudörren finns instruktioner om hur du startar bastun. 

Golvvärmen ska inte stängas av.