Att bo i en bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. 

De trivselregler som finns omfattar inte bara dig, utan också övriga familjemedlemmar, gäster, inneboende, hantverkare och de som som bor i föreningens hyreslägenheter. Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen, i allvarligare fall, ifrågasätta om du ska bo kvar. Först måste styrelsen uppmana den som bryter emot reglerna att följa dessa. Därefter, och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaning inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL).

Dessa lagar kompletteras av Stadgarna som är föreningens egna regelverk.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner, senast den 1 februari varje år.

Vår förening är en äkta bostadsrättsförening.

I informationsskriften Att bo i bostadsrätt, får du en god bild av de villkor och regler som gäller för dig som medlem i en bostadsrättsförening.