Verktumsnytt September 2023

posted in: Verktumsnytt | 0

Finns intresse av att ingå i en trädgårdsgrupp?

Hör av dig till verktum@hotmail.se om du skulle vara intresserad att vara med att göra våra
planteringar och gården finare.

Ny hemsida

Vi håller på att arbeta fram en ny och mer informativ hemsida. Beräknas vara klar inom några
veckor. www.brfverktum.se

Förbättra ventilationen i alla lägenheter

Under hösten kommer det att påbörjas ett arbete med att förbättra ventilationen i alla lägenheter. Det innebär att alla fönster och golvvinklar vid ytterväggarna kommer att tätas och nya inluftsventiler kommer att sättas in i alla sovrum och vardagsrum. Planen är att åtgärda 2 lägenheter/vecka med start i uppgång 18.

Mer information om vad det innebär för er som lägenhetsinnehavare kommer att ges i god tid innan arbetet startar.

Fram tills att din lägenhet är åtgärdad får vi den allra bästa ventilationen om alla håller sina ventiler på övre fönsterkarmen fullt öppen.

Stäng alltid alla dörrar

Det finns skador på väldigt många dörrar och lås där någon försökt att bryta sig in i fastigheten, främst i källaren. Vi ber alla hjälpa till med att inte låta ytterdörrar stå öppna och inte släppa in någon okänd i fastigheten. Skadorna på dörrar och lås ger föreningen stora kostnader och än tråkigare är att få inbrott i våra källarförråd.

Håll trapphusen och utrymmen i källare tomma

Alla utrymmen i trapphus och källargångar måste hållas tomma för att städningen ska fungera optimalt. Det är också viktigt för brandsäkerheten och för den allmänna trivseln.

Fredrik. Kim & Lena