Verktumsnytt Oktober 2023

posted in: Verktumsnytt | 0

Trädgårdsgruppen

Vi har fått några som är intresserade med att hjälpa till och arbeta för att vi ska få fint på gården. Det vore dock önskvärt med några till så om du skulle vara intresserad, tveka inte utan hör av dig.

Hemsidan

Hemsidan ”brfverktum.se” är nu i stort sett klar. Vi är tacksamma för synpunkter på om något kan förbättras.
Hör i så fall av dig på vår mail.

Cykelinventering

Det är återigen trångt i våra cykelrum och vi vill därför göra en inventering och se att alla cyklar har en ägare. Vi ber dig att senast lördag 28 oktober sätta en väl synlig lapp på din cykel med ditt namn, trappuppgång och lägenhetsnummer uppges. De cyklar som inte är märkta kommer därefter att sorteras bort.
I de mindre cykelförråden (som förr var soprum) får du bara ha din cykel om den används regelbundet. Cyklar du inte t.ex under vintern ber vi dig förvara cykeln i de större cykelrummen.

Stopp i avloppet

Vi har haft stopp i ett avloppsrör på grund av en stor ansamling fett som täppt till helt. Eftersom detta är ett stort problem på många ställen i vår stad har Göteborgs Kretslopp och vatten gett ut nedanstående rekommendationer;
”Torka ur eller häll på flaska”

  1. Torka ur stekfett med papper
    Ta för vana att torka ur den avsvalnade stekpannan med hushållspapper eller ihopknycklat tidningspapper innan du diskar den. Släng pappret i matavfallspåsen eller i den vanliga soppåsen.
  2. Överbliven frityrolja i mjölkpaket
    Om du använder större mängder olja, till exempel om du friterar mat, ska du hälla den använda och avsvalnade oljan i en förpackning som kan förslutas – till exempel en mjölkförpackning med skruvkork – och slänga den i den vanliga soppåsen.”
    Enligt våra stadgar är bostadsrättsinnehavaren ansvarig för ”Ledningar för vatten och avlopp till de delar dessa är åtkomliga inne i lägenheten och betjänar endast bostadsrättshavarens lägenhet” vilket gör att ett stopp kan innebära en kostnad för dig personligen, vilket kan vara bra att veta.

Tvättstugan

Stoppa aldrig in tvätt i andra maskiner än de du har bokat. Ibland kan det locka att fylla maskinerna på den andra sidan också om du ser att ingen har dykt upp när tvättiden började. Den som har bokat tid har rätt till sin tid under hela den bokade tidsperioden.

Arbetet med ventilation och fönstertätning

Arbetet kommer inom kort påbörjas i uppgång 18. Visst oväsen kan komma förekomma.

Brandsäkerhet

Vi kommer att anlita en brandsäkerhetsfirma för att göra en inspektion av fastigheten avseende brandsäkerhet. Vi kommer att återkomma med mer information framöver.


Mvh Styrelsen
Fredrik, Kim, Lena