Verktumsnytt Mars 2024

posted in: Verktumsnytt | 0

Gården

Trädgårdsgruppen, som nyligen bildats, har träffats och börjat planera och göra ordning runt fastigheten. Det är välkommet med fler deltagare. Om du har idéer kring hur vi kan göra gården och området runt vår fastighet trevligare, samt vill lära känna lite fler grannar, är du välkommen att anmäla dig via vår e-post.
Städfirman som sköter trappstädningen har även i uppdrag att plocka upp skräp runt fastigheten i samband med städning. Då städningen endast sker 1-2 ggr/månaden, beroende på årstid, vore det fint om alla som bor i fastigheten kunde hjälpas åt med att plocka upp skräp som blåser omkring runt fastigheten om ni ser något när ni passerar förbi. Gårdens lekplats kommer under våren att inspekteras i samarbete med vår grannfastighet.

Ventilation

Arbetet med att täta kring fönster och sätta in nya inluftsventiler går mot sitt slut. Vi hoppas och tror att ni har märkt skillnad i era lägenheter vad gäller drag vid fönster och värme i lägenheten. Efter att alla ventiler monterats på utsidan, i de hål som borrats upp, kommer det att göras en så kallad OVK – obligatorisk ventilationskontroll av alla lägenheter. Det innebär att ni behöver ge tillgång till era lägenheter genom att lägga nyckeln i dörrens nyckeltub om du inte är hemma. För att ventilationen i din lägenhet ska fungera optimalt i framtiden är det viktigt att du inte ändrar på den inställning som görs på inluftsventilerna.

Brandvarnare

I samband med OVK genomförs kollas de sista brandvarnarna i lägenheterna. Samtliga har i och med det fungerande brandvarnare i sina lägenheter. Det är viktigt att du som boende håller koll på att det finns fungerande batterier insatta i framtiden.

Fågelskydd på balkonger

Vi har problem med att duvor vistas och även bygger bo ovanför inglasade balkonger på översta våningen. Tyvärr drabbar den nedsmutsning detta innebär även de som bor i lägenheterna under. Vi har nu möjlighet att fågelsäkra alla inglasade balkonger högst upp i samband med att ventiler monteras på fasadens utsida. Arbetet kommer att ske runt månadsskiftet mars/april. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig via e-post.

Renovering eller ombyggnad

På förekommen anledning vill vi påminna om vikten av att informera styrelsen innan du påbörjar tex renovering av kök, öppnar för större dörrhål o dyl. Mer information om detta finns på vår hemsida här.

Facebookgrupp

Föreningen har sedan länge en lite slumrande Facebookgrupp som heter ”Grupp för Brf Verktum”. Denna grupp kan användas av medlemmarna för att informera och kommunicera med varandra, tex fråga om någon har intresse av några möbler, prylar, växter, böcker o dyl som man inte vill ha kvar. Eller varför inte ta initiativ till om några vill träffas på eftermiddagsfika eller grillkväll på gården? Det är dock viktigt att man inte ser detta som ett alternativ att kommunicera/felanmäla till styrelsen, utan använda e-posten för det. Däremot kan man informera om man lagt märke till något som fler bör vara uppmärksamma på.

Mvh Styrelsen
Fredrik, Kim, Lena