Verktumsnytt Maj 2023

posted in: Verktumsnytt | 0

Årsmötet för föreningen kommer hållas 1 juni kl 17 i Flatås Kyrka

Kallelse till årsmötet skickas ut separat senast två veckor innan.

Håll koll på din brandvarnare

Vi har haft två brandkårsutryckningar inom 6 månader pga felaktig placering av brandvarnaren. Brandvarnare i lägenheterna ska vara placerad i taket i hallen

Styrelsen behöver uppdatera med boendes mobilnummer

Styrelsen behöver ibland med kort varsel komma i kontakt med boende i huset. Det kan vara vid vattenläckor, brand, inbrott eller dylikt. Vi behöver därför få tillgång till mobilnummer till alla lägenhetsinnehavare i huset. Du kan maila ditt telefonnummer tillsammans med ditt lägenhets-nummer och portnummer eller lämna det i Brf Verktums postfack på Verktumsgatan 6.

Inventering av grillar på gården

Nu finns många grillar på gården i varierande skick. Vi uppmanar alla att märka sin grill med namn och portnummer.
Omärkta grillar kommer kastas efter den 31 maj.

Håll trapphusen och utrymmen i källare tomma

Alla utrymmen i trapphus och källargångar måste hållas tomma för att städningen ska fungera optimalt. Det är också viktigt för brandsäkerheten och för den allmänna trivseln.