Verktumsnytt Juni 2024

posted in: Verktumsnytt | 0

Fiberinstallation för bättre internetuppkoppling

Som ni har sett på våra anslag på dörrarna är nu fibern på väg att installeras i lägenheterna.
Ny utrustning kommer att delas ut i andra halvan av juli. Mer information kommer avseende hur detta kommer att gå till. Ni får då även information om hur man kopplar in utrustningen mm.
Den gamla utrustningen ska kasseras.

Från den 1/8 ska den nya fibern vara i funktion och när vi vet att den fungerar utan problem stängs den gamla anslutningen av.
Vi är medvetna om att tidpunkten inte är optimal denna tid av året då många reser bort på semester, men det var tyvärr inget vi kunde styra över då avtalet med Tele 2 upphörde då.

Sopbehållare

Som ni alla säkert har märkt går det idag inte att stänga locken helt på våra sopbehållare. Vi kommer att försöka laga dessa så snart som möjligt.

Inbrottssäkerhet

På grund av många inbrottsförsök i källaren och på våra ytterdörrar kommer vi både att sätta upp dörrstängare med fördröjning, brytskydd och extra belysning på strategiska ställen. Det krånglande låset vid nr 10 kommer att åtgärdas snarast.

Lekplatsen

Lekplatsen har nu inspekterats och vi kommer att åtgärda brister på karusellen samt fylla på sand runt den och vippgungan som finns på vår del av gården. Övriga delar ansvarar grannfastigheten för.

Föreningsstämman

Som ni känner till hade vi stämma den 11 juni. De medlemmar som vill ta del av protokollet kan höra av sig till styrelsen.