Verktumsnytt Januari 2024

posted in: Verktumsnytt | 0

Fastighetsskötsel och Felanmälan

Efter att ha haft kontakt med några fastighetsförvaltare och diskuterat igenom vad våra behov av hjälp är har styrelse beslutat att avstå från fastighetsskötare och istället sköta kontroll och service av fastigheten i egen regi. Vi kommer att anlita fackmän vid behov.

Felanmälan görs fortsättningsvis på föreningens e-post som kontrolleras minst 1 ggr/dag. Mer uppgifter om felanmälan finns på hemsidan och på anslagstavlan i entrén. Vid brand eller risk för personskada ringer ni alltid 112.

Vi kommer att anskaffa entrémattor och halvera antalet tillfällen för trappstädning. För städning av de allmänna utrymmena och på gården kommer vi att anlita städfirma. Vi kommer också att anlita firma för snöröjning/halkbekämpning och gräsklippning.

Hör av er till styrelsen framöver om ni tycker att något av detta inte fungerar tillfredsställande.

Brandskydd

Vi har som tidigare nämnts tittat över föreningens brandskydd. Som en del i detta kommer brandvarnare i alla lägenheter att kontrolleras i samband med att byggföretaget har tillgång till din lägenhet för fönstertätning eller kontroll av ventilationen efter ventilationsarbetet är klart.

Bostadsrättsförsäkring

Vi har uppdaterat informationen på hemsidan avseende bostadsrättsförsäkring.

Motioner till årsstämman

Om någon vill lämna in en motion till årsstämman ska detta göras senast 1 februari. Skicka via e-post eller lämna i föreningens brevlåda i uppgång 6.

Mvh Styrelsen
Fredrik, Kim, Lena