Verktumsnytt April 2024

posted in: Verktumsnytt | 0

Viktig information om fiber, telefoni och tv

Från och med den 1:a augusti kommer avtalet med Tele2/Com Hem att upphöra. Vi har istället skrivit avtal med Bahnhof och Allente. Detta innebär att vi kommer att få en bättre, snabbare och säkrare internetuppkoppling via fiber med 1 000 Mbits/s. Mer information om vad som ingår kommer.

Om du idag använder IP-telefoni ber vi dig kontakta styrelsen så att ni får extra information om hur övergången går till. Vi önskar även information om du fortfarande har fast telefoni, dvs använder telefonjacket i hallen. Vad gäller tv har vi valt Allente bas, vilket innebär att ni kommer att få 15 tv-kanaler. Om man vill ha fler kan man betala extra för det.

Arbetet med att dra in fiber har precis påbörjats. Fibern kommer att dras bland annat via balkonger så att den kommer in vid samma ställe som nuvarande, dvs vid ytterväggen i vardagsrummet. Mer information kommer framöver då de kommer att behöva åtkomst till er lägenhet för montering av uttag.

I andra halvan av juli levereras den nya utrustningen som ska tillhöra lägenheten och måste lämnas kvar vid ev flytt. Ni kommer att få information om när ni kan kvittera ut dessa. Avgiften för internet och tv kommer oförändrat vara 200 kr/månad för dig som boende i fastigheten.

Om du idag har ett utökat avtal med Tele2 kommer pengar att återbetalas om du har betalat för längre period än juli månad ut.

Årsstämma

Årets föreningsstämma kommer att bli 11 juni kl 18.00 i Flatås kyrka. Särskild kallelse kommer framöver.

Gården

Rensning av rabatter och beskäring av buskar börjar nu bli klart. Vi kommer att plantera ett nytt äppelträd då det förra skadades och dog. Även 2 fläderträd kommer att planteras. I den ovala sandlådan planeras odlingslådor med bl.a. kryddörter, kanske någon mer bärbuske. Om någon är intresserad av egen odlingslåda kan ni meddela styrelsen

Farligt avfall

Om du saknar bil och har svårt att bli av med farligt avfall såsom elektronik, starka vätskor, färg, lampor mm har Göteborgs kommun en bil som kör runt och samlar in enligt schema. Om du har behov av detta kan du gå in på Göteborg kommuns hemsida och söka efter ”farligt avfallbilen” för att se när den kommer i vårt närområde och ev fylla i om du önskar sms med information om när den kommer.

Mvh Styrelsen
Fredrik, Kim, Len
a