Allmänt om föreningen
Brf Verktum förvärvades under 2009. Det finns totalt 67 lägenheter i föreningen.
Föreningen har 11 hyresrätter som kommer säljas ut under en tid.
Ekonomisk förvaltning sker via Nabo Göteborg AB.

Kommande/gjorda renoveringar
FÖRBÄTTRINGAR SOM SKETT I BRF VERKTUM I STORA DRAG
2006 Brf verktum bildas.
2009 De boende får möjlighet att köpa sina lägenheter.
2010 Alla fönster byts ut mot nya.
2011 Relining av avloppet och flertalet toaletter byts ut mot nya.
2013 Alla balkonger byggs ut och vissa boende väljer att glasa in. Kapaciteten i vår tvättstuga fördubblas.
2014 Asfalten förnyas runt våra lägenheter och nya buskar och planteringar installeras. Dagvattenbyte runt och under huset.
2015 Fasadrenovering utförd. Ny isolering och nytt tegel samt hydrofobering av fasad. Takrenovering utförd.
2016 Byte av entré- och innerdörrar (säkerhetsdörrar). Nytt låssystem till entrédörrar med taggar.
Nytt bokningssystem till tvättstuga och torkrum.
Lekplats uppfräschad, bl.a. med nya redskap.
2018 Bastu installeras.
IVK
2019 fick vi en nya trappor och trappräcken från fastigheten mot Verktumsgatan och vi installerade nya belysningsstolpar utanför fastigheten 2019 fick vi en nya trappor och trappräcken från fastigheten mot Verktumsgatan och vi installerade nya belysningsstolpar utanför fastigheten.
2019-2020 gjordes en total takrenovering.

Övrigt: Föreningen vill att dess boende står som 100 procent ägare till sina lägenheter och 100 procent folkbokförda på adressen. Gäller från och med 1 november 2014.