Parkering

Behöver du hyra en parkeringsplats eller behöver du en extra? Kontakta styrelsen så kontrollerar dem om det finns någon ledig. Genom föreningen hyrs parkeringar av Hepaso. Det är två månaders uppsägningstid. Kostnad för parkering är 300kr/månad.

Föreningen har möjlighet att hyra ut parkering i kortare perioder för besökare till boende. En helg (40 kr), en vecka (100 kr) eller en månad (300 kr). Kontakta styrelsen för bokning och för att få en parkeringsbiljett.

Bredband och TV

Internet bredband och TV levereras via gruppavtal med Tele2 (fd ComHem).

Förråd

Källarförråd finns tillgängliga för boende.

Avfallshantering

Föreningen har en gemensam avfallsstation för restavfall och matavfall på Verktumsgatan.
Det komposterbara avfallet skall läggas i speciella papperspåsar som föreningen tillhandahåller.

Det finns flera återvinningsstationer, närmast ligger 250m ifrån för sortering av förpackningar.
Närmast återvinningscentral är Högsbo återvinningscentral.